nha pho 5m

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố Đẹp Mặt Tiền 5M Tại Quận 12

Chủ Đầu Tư: Anh Khải

Địa Điểm: Quận 12

Diện Tích: 5x20m

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 6M Tại Bình Dương

Chủ Đầu Tư: Anh Hà

Địa Điểm: Bình Dương

Diện Tích: 6x25m

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 2 Tầng Hiện Đại Tại Quận 2

Chủ Đầu Tư: Chị Lan

Địa Điểm: Quận 2

Diện Tích: 5x20m

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Đẹp 2014

Chủ đầu tư : Anh Thoong

Địa chỉ : Q5. Tp.HCM

Diện tích: 4.5 X 15m2

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố ở Tân Bình

Chủ đầu tư: Anh Chuyên.

Diện tích: .5m X 17m

Địa điểm: Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố ở Huyện Nhà Bè

Chủ đầu tư: Anh Cường

Diện tích: 5m x 20m

Địa điểm: Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh.

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố ở Bình Chánh

Chủ đầu tư: Anh Sơn

Diện tích: 5m x 17m

Địa điểm: Huyện Bình Chánh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Chú Thịnh ở Quận 3

Chủ đầu tư: Chú Thịnh.

Diện tích: .5m x22.6m

Địa điểm: Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Chú Tài ở Quận 3

Chủ đầu tư: Chú Tài

Diện tích: 5m x 18m

Địa điểm: Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Chị Xyên ở Quận 11

Chủ đầu tư: Anh Chị Xuyên

Diện tích: 5m x 20m

Địa điểm: Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Chị Thủy ở Quận 9

Chủ đầu tư: Chị Thuỷ.

Diện tích: 5m x34m

Địa điểm: Quận 9

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Chị Hằng ở Phú Nhuận

Chủ đầu tư: Chị Hằng

Diện tích: 5m x 12m

Địa điểm: Quận Phú Nhuận

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Xuyên ở Quận 11

Chủ đầu tư: Anh Chị Xuyên

Diện tích: 5m x 17,8m

Địa điểm: Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Tiến ở Quận 12

Chủ đầu tư: Anh Vương

Diện tích: 4m x 15m

Địa điểm: Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Tài ở Củ Chi

Chủ đầu tư: Anh Tài

Diện tích: 5m x 18m

Địa điểm: Huyện Củ Chi.

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Ngọc ở Quận 2

Chủ đầu tư: Anh chị Ngọc

Diện tích: 5m x 12m

Địa điểm: Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Hùng ở Bình Tân

Chủ đầu tư: Anh Hùng

Diện tích: 5m x 20m

Địa điểm: Q. Bình Tân , Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Dũng ở Quận 2

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Diện tích: 5m x 25m

Địa điểm: Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Chuyên ở Quận 6

Chủ đầu tư: Anh Chị Tuyên

Diện tích: 5m x 35,2m

Địa điểm: Q.6, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Phố Anh Bình ở Quận 6

Chủ đầu tư: Anh Thanh Bình

Diện tích: 5m x 17m

Địa điểm: Q.6, Tp. Hồ Chí Minh